1.800.276.1180

TURKEY CHAPTER OF THE IAOIP

TIM Brings Expertise in Innovation Passionates

Turkish Exporters Assembly (TIM) Chairman Büyükekşi: Our exporters will be involved in a strong network of IAOIP with close to 2,000 innovation professionals from 80 countries worldwide. I would like to invite over 70 thousand of our exporters to join the Turkish platform of International Innovation Professionals Association. Membership transactions can be done via the link in TIM’s internet site.

Turkish Exporters Assembly, targeting the mission of spreading the innovation of the ecosystem in Turkey, has signed a study to carry these efforts in the global arena. 
TIM became the Turkey representative of International Innovation Professionals Association (IAOIP)

TIM Chairman Mehmet Büyükekşi stated that after Turkey Innovation and Entrepreneurship Week, İnovaLİG ve İnoSuit programs they will continue to contribute to Turkey’s innovation ecosystem with being Turkey’s representative of IAOIP.” He said with this project, we aim to give expertise in innovation to all persons and institutions, especially exporting companies, academicians, professionals and students. Especially our exporters will be included in the strong communication network created by the IAOIP’s innovation professionals close to 2,000 from 80 countries worldwide. “

Büyükekşi said that they signed the protocol for being Turkey representative of IAOIP, in the Innovation and Entrepreneurship Week with IAOIP President Brett Trusko. He said: “Innovation is the most important circumstance for achieving sustainable growth targets in our exports. The way to that is through innovation. We are talking in every platform that there is not only a single path to innovation, but innovation is an ecosystem. We intend to build this ecosystem in Turkey with the innovation-oriented programs we have organized since 2012, We are continuing our activities in this area with an ever-increasing determination and faith. The protocol that we signed with IAOIP will enpower us in this field.

Referring to the advantages of the new formation, Büyükekşi said “Our companies willing to become a member IAOIP from Turkey, will have the opportunity to prove their local innovation competency with certificate programs on a global scale.  Our firms that increase their competitiveness will focus on high added value export. Thus, I would like to invite over 70 thousand of our exporters to join the Turkish platform of International Innovation Professionals Association. Membership transactions can be done via the link in TIM’s internet site.

Having emphasized that one of the most important components in increasing our global competitive power is the youth, Büyükekşi said “Our young population, our greatest strength in line with our 2023 goals. We only have 13 million young people in the 15-24 age group. Half of our population is 30 years old and 64% is under 40 years old. I believe that our future will be much brighter thanks to perseverance and productivity of our young people who see the world with different perspectives and make genius moves. The vast seas of innovation are waiting for our young people. In order to serve this purpose, we established InovaTİM, a giant family of 2,000 people from 140 university. We will continue our efforts to make more than 7 million university students especially InovaTİM members a platform member.”

IAOIP Membership Benefits

In the framework of cooperation established with TIM and IAOIP, there are several advantages offered at different levels of membership within the scope of the 5 different membership systems : Corporate (silver, gold, platinum), Academic/Non-profit, Professional, Student and Associate (TIM Members)

• Global Innovation Science Handbook Book

• Access to Innovation Science Journal

• Certificate Workbooks

• Discounts to Certificate Exams

• International Working Group Memberships

• Discounts to International Innovation Conferences

• Participation in Webinars

Within this scope, it will be possible to obtain certificates such as “Innovative Professional Certificate, Innovation Manager Certificate, Design-Thinking Certificate, Creative Problem Solving Theory (TRIZ) Certificate, Innovation Method Certificate”.

 

How to apply?

All persons or institutions that would like to benefit from TIM’s advantages of IAOIP membership and discounted programs should be first fill application forms.

Employees of the Exporters Associations member companies, InovaTIM students, InoSuit mentors, TIM consultants, Participants of InovaLIG and TIM’s related projects should be access individual application form via goo.gl/HvUB95

On the other side, Exporters Associations member companies, InoSuit companies, company/institution participants of InovaLIG and TIM’s related projects should be access corporate application form via goo.gl/Fr7Cu

Outside of the individual and corporate members, the others should make applications and benefit from TIM’s advantages of IAOIP membership via www.iaoip.org.

 

Appendix A – Turkish Chapter Member Dues and Fees Schedule

   
Products/Services
  
Membership
TIM Corporate
Non-TIM Corporate
Working Group Membership
Discounts to IAOIP and Partner Events
IJIS
GISH
Free Exam
Individual Membership
Free Annual Meeting Registration
Additional Membership Discount
Associate
+
+
-
-
-
Discounted
-
Student
20$
25$
-
+
-
-
-
1
Discounted
-
Professional
60$
100$
+
+
1
-
-
1
Discounted
-
Academic/Non-profit
500$
1000$
+
+
1
1
-
5
Discounted
-
Corporate-Silver
1000$
2500$
+
+
1
1
1
7
1
-
Corporate-Gold
2000$
5000$
+
+
5
5
5
15
5
+
Corporate-Platinum
4000$
8000$
+
+
10
10
10
30
10
+

Appendix B – Certification Exam Prices for IAOIP Chapter of Turkey Members

IAOIP Certification Exams
Exporters’ Association Members
Non-EA’s Members
CIP – Foundation Level
$75
$100
CIP – Design Thinking
$40
$50
CIP – Tools and Techniques
$40
$50
Other CIP as available
$40
$50
CIM – Foundation Level
$75
$100

TİM, İnovasyon Tutkunlarına Uzmanlık Kazandıracak

Büyükekşi: İhracatçılarımız, IAOIP’nin Dünya genelinde 80 ülkeden 2.000’e yakın inovasyon profesyoneliyle oluşturduğu güçlü iletişim ağına dâhil olacak

70 bini aşkın ihracatçımızı, Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği’nin Türkiye platformuna üye olmaya davet ediyorum. Üyelik işlemleri TİM’in internet sitesindeki link üzerinden gerçekleştirilebilir

Türkiye’de inovasyon ekosisteminin yaygınlaşmasını kendisine misyon edinen Türkiye İhracatçılar Meclisi, bu çabalarını küresel arenaya taşıyacak bir çalışmaya imza attı. TİM, Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği’nin (International Association of Innovation Professionals- IAOIP) Türkiye temsilcisi oldu.

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, İnovaLİG ve İnoSuit programlarının ardından IAOIP’nin Türkiye temsilciliği ile Türkiye’nin inovasyon ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “Bu proje ile ihracatçı firmalar, akademisyenler, profesyoneller ve öğrenciler başta olmak üzere tüm kişi ve kurumlara inovasyonda uzmanlık kazandırmayı hedefliyoruz. Özellikle ihracatçılarımız, IAOIP’nin Dünya genelinde 80 ülkeden 2.000’e yakın inovasyon profesyoneliyle oluşturduğu güçlü iletişim ağına dâhil olacak” dedi.

Türkiye temsilciliğine ilişkin protokole Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda IAOIP Başkanı Brett Trusko ile birlikte imza attıklarına değinen TİM Başkanı “İhracatımızda sürdürülebilir artış hedeflerimizi yakalayabilmemiz için yenilikçilik en önemli koşul. Buna giden yol ise İnovasyondan geçiyor. İnovasyona giden tek bir yol olmadığını, hatta inovasyonun bir ekosistem olduğunu her platformda dile getiriyoruz. 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz inovasyon odaklı çalışmalarımız sayesinde Türkiye’de bu ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimize her geçen gün artan bir azim ve inançla devam ediyoruz. IAOIP ile imzaladığımız protokol, bu alanda gücümüze güç katacak” dedi.

Yeni oluşumun avantajlarına değinen Büyükekşi “Türkiye’den IAOIP’ye üye olmak isteyen firmalarımız, yerel inovasyon yetkinliklerini küresel ölçekte sertifika programları ile kanıtlama imkanına sahip olacak. Rekabet güçlerini artıran firmalarımız, yüksek katma değerli ihracata odaklanacak. Dolayısıyla 70 bini aşkın ihracatçımızı, Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği’nin Türkiye platformuna üye olmaya davet ediyorum. Üyelik işlemleri TİM’in internet sitesindeki link üzerinden gerçekleştirilebilir” dedi.

Küresel rekabet gücümüzü artırmada en önemli bileşenlerden birinin gençler olduğunu kaydeden Büyükekşi “Genç nüfusumuz, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda en büyük gücümüz. Sadece 15-24 yaş grubunda 13 milyon gencimiz var. Nüfusumuzun yarısı 30 yaş, %64’ü 40 yaş altında. İnanıyorum ki, dünyayı farklı bakış açılarıyla gören, dahiyane hamleler yapan, iz bırakan gençlerimizin azim ve üretkenliğiyle geleceğimiz çok daha aydınlık olacak. İnovasyonun engin denizleri gençlerimizi bekliyor. Bu amaca hizmet edebilmek için 140 üniversiteden 2.000 kişilik dev bir aile olan İNOVATİM’i kurduk. Bu oluşuma gönül veren gençlerimiz başta olmak üzere, 7 milyonu aşkın üniversite öğrencimizi de platforma üye yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

IAOIP’ye Üyelik Avantajları

TİM’in IAOIP ile kurduğu işbirliği çerçevesinde IAOIP’in sunduğu kurumsal (gümüş, altın, platin), akademik – araştırmacı – idareci, profesyonel, öğrenci ve paydaş üye (İhracatçı Birlikleri Üyeleri) olmak üzere 5 farklı üyelik sistemi kapsamında;

· Global Innovation Science Handbook Kitabı

· İnovasyon Bilimi Dergisine Erişim

· Sertifika Çalışma Kitapçıkları

· İndirimli Sertifika Sınavları

· Uluslararası Çalışma Grubu Üyelikleri

· Uluslararası İnovasyon Konferanslarında İndirimler

· Webinarlara Katılım

gibi farklı üyelik düzeylerinde sunulan çeşitli avantajlar bulunuyor.

Bu kapsamda “İnovasyon Profesyoneli Sertifikası, İnovasyon Yöneticisi Sertifikası, Design-Thinking Sertifikası, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ) Sertifikası, İnovasyon Metodları Sertifikası” gibi sertifikaları alma imkanı sağlanacak.

Başvurular Nasıl Alınıyor?

TİM’in IAOIP Türkiye temsilciliğine ilişkin birey ve kurumlara sağlanan farklı üyelik avantajlarından ve indirimli programlardan yararlanmak isteyenler başvuru formlarını dolduruyor.

İhracatçı Birliği üyesi firma çalışanı, İnovaTİM öğrencisi, İnoSuit mentoru, TİM danışmanları, İnovaLİG ve TİM’in ilgili projelerine katılan firma/kurumların çalışanlarına yönelik bireysel üyelik başvuru formuna  goo.gl/HvUB95 linki üzerinden ulaşılabiliyor.

Diğer taraftan İhracatçı Birliği üyesi firmalara, İnoSuit firmaları, İnovaLİG ve TİM’in ilgili projelerine katılan firma/kurumları, üniversiteler başta olmak üzere paydaş üyelere yönelik kurumsal üyelik başvuru formuna goo.gl/Fr7Cu6 linki üzerinden ulaşılabiliyor.

Bireysel ve kurumsal paydaş üyelik dışında yer alanlar ise, TİM’in Türkiye temsilciliğinin sağladığı avantajlardan faydalanmak için www.iaoip.org adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

 

Üyelere Sunulacak Hizmetler

   
Ürünler/ Hizmetler
  
Üyelik
TİM Kurumsal Üyesi
TİM Üyesi Dışı
Çalışma Grubu Üyeliği
IAOIP ve Partner Etkinliklerde
İndirim
IJIS (Dergi)
GISH (Kitap)
Ücretsiz Sınav
Bireysel Üyelik
Yıllık Toplantılara Ücretsiz Katılım
Ek Üye
İndirimi
Ortak Üye (Associate)
+
+
-
-
-
İndirimli
-
Öğrenci
20$
25$
-
+
-
-
-
1
İndirimli
-
Profesyonel
60$
100$
+
+
1
-
-
1
İndirimli
-
Akademik-Araştırmacı-İdari
500$
1000$
+
+
1
1
-
5
İndirimli
-
Kurumsal-Gümüş
1000$
2500$
+
+
1
1
1
7
1
-
Kurumsal- Altın
2000$
5000$
+
+
5
5
5
15
5
+
Kurumsal-Platinyum
4000$
8000$
+
+
10
10
10
30
10
+

IAOIP Sertifikalar ve Sınavlar

IAOIP Sertifikasyon Sınavları
TİM Kurumsal Üyesi
TİM Üyesi Dışı
CIP – Foundation Level Sertifikalı Profesyonel – Temel Seviye
$75
$100
CIP – Design Thinking Sertifikalı Profesyonel – Tasarım Düşüncesi
$40
$50
CIP – Tools and Techniques Sertifikalı Profesyonel – Araçlar ve Teknikler
$40
$50
Other CIP as available Diğer Profesyonel Sertifikalar
$40
$50
CIM – Foundation Level Sertifikalı Yönetici – Temel Seviye
$75
$100